Algoritma ve Akış Şemaları

Algoritma kısaca bir problemin çözümünün adımlar halinde yazılmasına denir. Algoritmalar da mutlaka bir başlangıç ve bir son bulunmalıdır. Algoritmalar genellikle bilgisayar programcıları tarafından kullanılır.Bilgisayar programcıları bir program yazmaya başlamadan önce o  programla ilgili algoritma hazırlarlar ve her adımda yapacakları işlemleri açıkça belirtirler.Kısaca algoritma bir problemin çözümünde izlenecek yol anlamına gelir.

Bilgisayar yazılımcıları tarafından hazırlanan bu algoritmalar daha sonra kodlara dönüşerek bilgisayar programlarını oluşturur.Bilgisayarlar problemleri adım adım çözmeye  çalışır.Bilgisayar programlarının tamamı “kod” ismini verdiğimiz bilgisayarların anlayacağı dilde yazılmış özel komutlardan oluşur.Bu kodlar bilgisayar programcıları tarafından yazılır.

Hadi Algoritmaya bir örnek verelim

Adım 1: Başla Adım 2: Yoğurdu kaba koy. Adım 3: Su ekle. Adım 4: Çırp. Adım 5: Tuz koy. Adım 6: Bardağa doldur. Adım 7: Dur

Akış Şeması  ( Akış Diyagramı) 

Bizler eğer algoritmalarımızı geometrik şekillerle ifade edersek buna Akış Şeması veya Akış Diagramı denir. Yapılacak her adımın grafiksel olarak  çizilmesine akış şeması denir. Bu geometrik şekillerin hepsinin birer anlamı vardır ve bu şekiller yapılacak olan işlemi gösterirler. Yukarıda örnek olarak verdiğimiz algoritmanın akış şemasını aşağıdaki gibi yapabiliriz…

akış şeması

Akış şemaları hazırlanırken geometrik şekiller rastgele seçilmez.Her geometrik şeklin bir anlamı vardır Algoritmalar da mutlaka başla ve bitir komutları  kulanılmalıdır.