Bilgisayar Depolama Birimleri

Depolama Birimleri Kısaca Tıklayın

Sabit Disk gibi tüm depolama birimlerinin bilgi kaydedebilecekleri belirli kapasiteleri vardır. Biz nasıl uzunluk ölçerken metre veya kilometreyi, ağırlık ölçerken gram ve kilogramı, sıvıların hacmini ölçerken mililitre ve litreyi kullanıyorsak, bilgiyi depolayan birimlerin kapasitelerini ölçerken de bilgi kapasite ölçme birimlerini kullanırız. Bunlar; Bit, Byte, Kilobyte, Megabyte, Gigabyte ve Terabyte. Bilgisayardaki en küçük kapasite birimi bit’tir. Bit sadece iki değer alabilir: 1 ya da 0. Bilgisayarda klavyeden girilen her karakterin karşılığı 8 bit tir.

 A = 8 bit (01000001)
 B = 8 bit (01000010)
 1 sayısı = 8 bit (11101001)
 (boşluk) = 8 bit (00100000)

 

Zamanla gelişen teknoloji ile bilgi miktarı artmakta, depolama birimleri de bu miktara bağlı olarak gelişme göstermektedir. Kapasite ölçme birimleri 1024’er 1024’er artar ve azalırlar.

En küçük kapasite ölçüm birimi BIT’tir.

 1 BYTE = 8 BIT
 1 KB = 1024 BYTE
 1 MB = 1024 KB
 1 GB = 1024 MB
 1 TB = 1024 GB

DEPOLAMA BİRİMLERİ

Sabit Disk- (Hard Disk)
Bilgisayarda bilgilerin kalıcı olarak saklandığı ortama sabit disk denir. Sabit disk bir merkez etrafında dönen üst üste yerleştirilmiş birkaç diskten oluşur. Bu diskler alüminyum dan yapılmış ve üzerleri veri taşıyıcısının yüzeyinin mıknatıslanması için çok düzgün demir oksit ile kaplanmıştır. Sabit disk içerisinde her disk yüzeyi için ayrılmış bir okuma-yazma kafası mevcuttur. Bu kafa tamamen manyetik alan mantığı ile okuma/yazma işlemi yapar. Hard disklerin en önemli parametreleri  kapasiteleri ve erişim süreleridir.

Disket (floppy disc)
Disketler özellikle küçük bilgi ve programları depolamak için kullanılan ortamlardır. Disketler kapasite, yüzey sayısı ve yoğunluklarına göre çeşitli türlerde üretilirler. Yaygın olarak 3.5 inch boyutlarında ve 1.44 MB kapasiteli olanlar kullanılır. Disketler üzerindeki verileri korumak bakımından yetersiz ve kapasite olarak da yetersiz olduklarından günümüzde artık CD’lere göre popüleritesini kaybetmiştir

CD-ROM 
CD-ROM’lar bilgilerin optik olarak kaydedildiği ve okunabildiği ortamlardır. Kapasiteleri disketlerin çok üstünde olup 700 MB’a kadar çıkmaktadır. Diskette manyetik ortamda saklanan veriler  CD-ROM’larda üzerlerindeki girinti ve çıkıntı yardımı ile saklanır. Sabit disk ve disketlerdeki bilgiler okuma/yazma kafaları yardımı ile okunurken, CD-ROM’larda diskin yüzeyini tarayan bir lazer okuyucu vardır. lDiskler üzeri şeffaf polikarbonat  ile kaplanmış sentetik bir taban üzerine serilmiş yansıtıcı bir alüminyum tabakasından oluşur. Diski tozdan, kirden ve çizilmelerden koruyan bir koruyucu cila ile disk kaplanmıştır. CD’lere sadece bir spiral veri izi çizilmiştir. İz “6” mikrometre genişliğinde ve spiral aralığı sadece 1 mikrometredir. Veri bu ize alüminyum tabaka üzerindeki dikey çukurlar şeklinde kaydedilir. CD-ROM Sürücü: CD-ROM ‘lardaki bilgilere, bilgisayar üzerindeki CD-ROM sürücü aracılığı ile erişilir. Lazer okuyucu kafa bir ışın demeti yollar. Bu ışın bir dizi mercekler yardımı ile CD-ROM üzerindeki belirli bir alana odaklanır. Laser ışını plastik kaplamadan geçerek alüminyum tabaka üzerindeki girinti ve çıkıntılardan yansıtılır. Yansıyan ışın  elektriksel sinyallere çevrilir. CD-ROM  sürücüler bir sabit diske göre daha yavaş çalışmaktadır.  CD-ROM sürücünün erişim süresi sabit disk erişim süresinin 10-15 katıdır.

DVD- Digital Video Disc
DVD ler görünüşte CD leri andırır. DVD sürücüler de CD sürücülere benzer. DVD ler Cd lerin 20 katı kadar veri depolayabilir. Bu özellikleri yüzünden genellikle sinema filmlerinin sayısal ortamda saklanması amacıyla kullanılmaktadırlar.