Bilgisayar Virüsleri

Zararlı Yazılımlar
Bilgisayarlarımızda faydalı yazılımların yanı sıra, faydalı yazılımlara zarar veren ya da kullanıcı dosyaları üzerinde tahribat yapan zararlı yazılımlar da vardır. Bu yazılımlara genel bir ifadeyle zararlı yazılımlar yada “bilgisayar virüsleri” denir. Bilgisayar virüsleri kendi kendilerini çoğaltabilen, bir bilgisayardan diğerine yayılabilen ve çoğu kez bilgisayar sistemlerine kasten zarar vermek için yazılmış programlardır. Virüsler sonuçta verecekleri zarara göre ya ilk çalıştırmada faaliyete geçerler ya da olabildiğince yayılmayı bekleyip toplu zarar verme yolunu seçebilirler. Türleri ne olursa olsun virüslerin amacı o bilgisayara bir yoldan zarar vermektir.

Virüslerin Özellikleri

 Çalıştırılabilir

 Kendi kendini kopyalayabilir

 Diğer program ve komutları kendi isteği doğrultusunda yönetebilir

 Kendini yenileyebilir

 Kendini gizleyebilir

Virüslerin Zararları

 Disketleri formatlayabilir, kopyalayabilir.

 Dosyaların adlarını silip veya değiştirebilir.

 Başka bilgisayarların belleğine dosyaları yükler veya belleklerinden dosyaları silebilir.

 Programın işleyişinde aksaklıklar getireceği gibi bilgisayarın çalışmasını engelleyerek veya bozarak zarar verebilirler.

 Bilgisayarda yavaşlama kilitlenme ve bazen dosyaların bozulmasına neden olurlar.

 Harddiskin formatlanmasına biosların silinmesine neden olurlar.

 Bilgisayara Virüs Bulaştığı Nasıl Anlaşılır

 Eğer bilgisayarınıza virüs bulaşmışsa, bu durumda bilgisayarınızda normal olmayan bazı durumlar gözlemleyebilirsiniz;

 Bilgisayarınız geç açılır, geç kapanır.

 Program yüklemeleri normalden daha fazla zaman alır.

 Programların normal çalışmaları bozulur.

 Programlar kendilerine ait olmayan hata mesajları görüntülerler.

 Dosyalar kaybolur.

 Dosya bilgileri değişir.

 Nasıl oluştuğu bilinmeyen dosya ve dizinler belirir.