Kodlama

21.Yüzyıl Becerileri ve Kodlama Eğitimi

Analitik düşünme, eleştirel düşünme, problem çözebilme, tasarım odaklı düşünme gibi önemli becerilerin önemi tüm dünya tarafında farkına varılıp bu yolda eğitim sistemlerinde değişimler yapmışlardır.  Erken yaşta “Kodlama Eğitimi” robotik çalışmalar, maker hareketi gibi birçok beceriyi erken yaşta çocuklara aşılamak için eğitim sistemlerini şekillendirmişlerdir.

Ülkemizde ise ilkokul itibariyle (her kademede) kodlama eğitimini verilmesi için müfredat çalışmaların yapıldığını biliyoruz. Yakın zamanda müfredata eklenmesi planlanan ders için üniversitelerin Bilgisayar ve öğretim teknolojileri eğitimi bölüm başkaları bir araya geldiler. Bu toplantının çok verimli geçtiği ve ülkemiz için çok faydalı bir çalışma olacağını vurguladılar.

Kodlama; öğrencilerin algoritmik ve bilişimsel düşünme becerisini artırmak, ileri düzeyde bilgisayar becerisi için temel oluşturmak, herkesi yazılımcı olarak yetiştirmek değil fakat temel nitelikleri kazandırmak için gereklidir.

Kodlama; bilgisayar yazılımının ilk adımı olarak ifade edilebilir. Kodlama, bilgisayarda yazılım, uygulama ve web sitesi oluşturmak için elektronik bir dil kullanmak anlamına gelir.

Kodlama; sadece bilgisayar kullanımında değil, sosyal bilimler, matematik ve fen bilimlerinde analiz, şekillendirme ve anlamlı hale getirme becerilerini artıran bir süreci başlatıyor.

Kodlama Eğitimi Neden Önemli?

Ezber, sorgulamayan, eleştiremeyen nesiller yerine 21.yüzyıl becerileri ile donatılmış yeni bireylerin yetiştirilmesi için erken yaşta kodlama eğitimi ile bu becerileri aşılamayı planlanmaktadır. Kodlama sadece bilgisayar bilimleri ile sınırlı olmayıp, disiplinler arası etkileşim açısında da çok önemlidir. Çocuklar erken yaşta algoritmik düşünme becerilerini kazanarak, farklı alanlarda da sorunlarla karşılaşma durumunda yaratıcı düşünme, problem çözebilmeleri kolaylaşacaktır.